• Головна
 • |
 • Інформаційний бюлетень
 • |
 • FAQ
 • |
 • карта сайту
 • Про програму
 • Білорусь
 • Росія
 • Україна
 • Матеріали
 • Актуальне
 • FAQ

  Bookmark and Share

  Хто може подавати заявку на конкурс?

  Відповідь: Організації або заклади, що працюють з літніми людми або провадять соціальну та/або культурно-освітню діяльність (бажано, щоб вона охоплювала різні покоління) діяльністю, тобто:

  • некомерційні організації, релігійні організації та інші суспільно корисні об’єднання;
  • муніціпальні структури, якщо вони мають статус юридичної особи та позабюджетні рахунки, співпрацюють із організаціями громадянського суспільства; якщо їхній проект обмежений у часі та не відноситься до діяльності, яка фінансується за рахунок державного або муніціпального бюджету (територіальні центри й будинки літніх людей можуть виступати партнерами заявника).
  • Заявником проекту є юридична особа, що відповідає вищеназваним вимогам.

  Яка географія конкурсу?

  Відповідь: будь-який населений пункт країни заявника.

  Якою мовою має бути заповнена аплікаційна форма?

  Відповідь:  російською, або українською (в Україні), або білоруською (в Білорусі), але не німецькою та не англійською.

  Чи може взяти участь у конкурсі організація, яка є філією/відділенням більшої організації і яка не має власного юридичного статусу?

  Відповідь: Аплікантом може бути лише юридична особа. У випадку отримання гранта договір також укладається з головною організацією, яка, у свою чергу, передає довіреність на реалізацію проекту своїй філії/відділенню. Відповідальність за результати проекту також покладається на головну організацію.

  Підтвердження права підпису.

  Відповідь: Право підпису визначене Уставом організації та/або може бути делеговане рішенням правління.

  Чи фінансується в рамках проекту видавнича діяльність?

  Відповідь: Фінансування видавничої діяльності в рамках програми не передбачене. Однак, кошти можуть бути виділені на видання окремих брошур або невеликих посібників, складених на основі результатів проектної діяльності. Заохочується збір спогадів колишніх жертв нацизму, їхня обробка та збереження у електронному вигляді.

  Яка кількість людей може бути задіяна в якості персоналу проекту?

  Відповідь: Основне керівництво бере на себе координатор проекту (зайнятість, як правило, 40 годин на тиждень). При більшому об’ємі роботи в рамках проекту може бути задіяний помічник координатора (20 або 40 годин на тиждень). У проекті  передбачається також робота бухгалтера (як правило, 20 годин на тиждень). На гонорарній основі для надання разових послуг у рамках проекту можуть залучатися також експерти та спеціалісти з різних галузей.

  За яких умов у програмі може брати участь державна організація?

  Відповідь: Державна організація має право брати участь у програмі лише за умови здійснення проекту в партнерстві з громадською організацією (див. Додаток 8). Описана в заявці діяльність не повинна при цьому бути основною уставною діяльністю організації, що фінансується за рахунок державного бюджету.

  Які кошти організації-заявники можуть вносити в якості власного грошового внеску?

  Відповідь: Кошти, отримані в рамках інших проектів, не є власним грошовим внеском.

  Чим слід керуватися при розподілі видатків на персонал?

  Відповідь: Зарплати в рамках проекту повинні відповідати видаткам на персонал за аналогічну працю в аналогічних державних організаціях у тій місцевості, де розташована організація-заявник або планується реалізація проекту.